Igapa

Imaxe visual de «Igapa», Instituto Galego de Praxe Actual.

O Instituto Galego de Praxe Actual (IGAPA) é unha institución cultural do procomún adicado ao fomento, a difusión e a promoción das prácticas actuais no eido da representación, a acción directa, a estética, o imaxinario e a creación cultural como ben común. O IGAPA créase no marco do Ciclo Internacional de artes vivas no museo De Corpo en Lugar.
O seu funcionamento, público e aberto, ríxese por autoconvocatoria das súas células que tras unha aportación de capital tempo canalizan o ivestimento dese capital nas tarefas e accións que na entorna das súas prácticas consideren necesarias para unha efectiva actualiazación das formas.