Abeluria

Imaxe visual de «Abeluria», Cooperativa de Economía Social.

Entidade nexo entre as diferentes entidades e familias da Economía Social en Galicia, co fin de axudar a fortalecer a súa rede así como o seu tecido económico.