A Colectiva

Imaxe visual de «A Colectiva», asociación profesional de artista de Galicia.

Solución tipográfica, xogando coa visibilidade e invisibilidade da mensaxe. Tentouse que tivese unha formalización o suficientemente xenérica para que se puidesen sentir representados os distintos perfís que se poden dar nunha asociación destas características.