BOUCLE (2009)
Debuxo de papel recortado, expostos na galería Sargadelos de A Coruña.